Rohkem kui seade
Valides uut kontoritehnikat, ei tohiks kindlasti ainsateks otsust mõjutavateks teguriteks jääda seadme soetushind ning tehnilised näitajad. Arvestada tuleks ka mitte vähem oluliste näitajatega nagu ülalpidamiskulud, seadme ühilduvus olemas olevate süsteemidega, tehnilise toe kättesaadavus jne. Just need tegurid mängivad suurel määral otsustavat rolli, kas seade ennast ka igapäevatöös õigustab. Antud põhjustel on Kyocera panustanud tugevalt erinevate lahenduste välja töötamisele, mis võivad ostuhetkel jääda küll märkamatuks, kuid hilisema töö käigus aitavad teil vältida ebameeldivaid üllatusi. Seega ostes Kyocera, ei hangi te endale üksnes printerit vaid läbimõeldud ning funktsionaalse töörista.
 
Ühilduvus Kyocera töögrupi seadmed ühilduvad kõigi üldlevinud operatsiooisüsteemidega, kaasa arvatud Mac ning Linux.
Turvalisus Kasutajakoodid või ligipääsu kaardid, mõlemad võimalused on kasutatavad Kyocera seadmetega ning toetavad kõiki üldlevinud turvalahendusi nagu Secure Print, Virtual Mailbox jne.
Tehniline tugi Oleme võtnud oma südameasjaks tagada klientidele ligipääs võimalikult heale tehnilisele toele. Antud juhul ei pea me silmas üksnes tervet Eestit katvat hooldusvõrku, vaid ka võimalust saada kiirelt vastused igapäeva töös tekkida võivatele küsimustele.
Tarkvaralised lahendused Hõlbustamaks igapäevast tööd, on Kyocera töötanud välja hulga lahendusi, mis lisaks draiveris olevatele ohtratele funktsioonidele võimaldavad printida PDF faile ilma neid eelnevalt avamata, väljastada trükitöö samaaegselt mitmesse printerisse, kasutada ühe väljatrüki jaoks erinevat värvi pabereid jne.
Kuluhaldus Vaatamata faktile, et Kyocera ülalpidamiskulud on madalaimad turul, moodustavad seadme eluea jooksul kasutamisega seotud kulutused ostuhinna mitme kordselt. Et kulud kontrolli all hoida, on Kyocera välja töötanud erinevaid lahendusi, mis kontrollivad ligipääsu seadmele, koguvad infot kasutajate trükimahtude kohta ning millega on võimalik seada kasutajatele individuaalseid piiranguid alates trükiste arvust kuni kasutatavate funktsioonideni.
Süsteemihaldus Kõiki Kyocera võrguseadmeid on võimalik süsteemi administraatoril hallata ka distantsilt. Selleks on välja töötatud spetsiaalsed tarkvaralahendused, mis kaudu on võimalik jälgida seadmete käekäiku ning vajadusel muuta erinevaid seadistusi. Samuti teavitavad antud lahendused administraatorit tekkinud vigadest.